Şartlar ve koşullar

Read our terms and conditions carefully.

Cvmaker.com.tr sitesinin (bundan sonra “Hizmet” olarak anılacaktır) koşullara bağlıdır. Bu koşulları bu sayfa üzerinde bulabilirsiniz. Hizmeti kullanarak bu koşulları kabul edersiniz. CVmaker, CVMaker B.V.

Madde 1: Hizmetin kullanımı

1.1. Bu ücretli hizmeti CV’ler ve başvuru mektupları oluşturmak, düzenlemek, ve indirmek için kullanabilirsiniz. Hizmetin sunduğu araç ve özellikleri kullanmaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

1.2. İlk CV’niz oluşturulduktan sonra otomatik olarak bir hesap yaratılır. Giriş bilgileri e-posta yoluyla size gönderilir ve hizmetin tüm özelliklerini kullanabilmek için bu bilgilerle giriş yapabilirsiniz.

1.3. CV’ler, başvuru mektupları ve diğer bilgiler hesabınızda muhafaza edilir. Hesabınıza giriş yaparak bu bilgileri her zaman talep edebilirsiniz.

1.4. Hesabınıza e-posta adresi ve şifrenizle olan erişimi korumalısınız. Daha açık anlatmak gerekirse şifrenizi fazlasıyla gizli tutmalısınız. Cvmaker.com.tr, e-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yapıldıktan sonra hesabınız dahilinde yapılan tüm aktivitelerin sizin yönetim ve gözetiminiz dahilinde olduğunu kabul eder. Bir başka kişinin hesap bilgilerinize erişimi olduğunu açıkça ifade etmediğiniz müddetçe bu aktivitelerden şahsi olarak sorumlusunuz.

Madde 2: Kullanım kuralları

2.1. Hesabınız kişiseldir ve yalnızca hesabın bağlı olduğu e-posta adresinin sahibi tarafından kullanılabilir. Üçüncü taraflara hesabınıza erişim imkanı sağlamak kesinlikle yasaktır.

2.2. Ulusal ve uluslararası ilgili yasa ve yönetmelikleri ihlal eden davranışlar için hizmeti kullanmak yasaktır. Bunlar iftira, karalama, veya ırkçılık içeren bilgilerin hizmet aracılığıyla muhafazası veya dağıtımı, veya istenmeyen mesajların gönderilmesi durumlarını içerir.

2.3. Eğer Cvmaker.com.tr yukarıdaki kurallardan birini ihlal ettiğinizi tespit eder veya bu yönde bir şikayet alırsa, hesabınızı kapatma veya herhangi bir ücret iadesi olmadan hizmete erişiminizi tamamen engelleme hakkına sahibiz.

2.4. Eğer Cvmaker.com.tr adresinin kanaatine göre bilgisayar sistemlerinin veya Cvmaker.com.tr ağının veya üçüncü tarafların ve/veya internet üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımından, özellikle aşırı sayıda e-posta veya diğer verilerin gönderimi, kişisel verilerin sızdırılması, veya virüsler, Trojanlar, ve benzeri yazılımların kullanımı gibi durumlardan herhangi bir rahatsızlık, zarar, veya diğer her türlü tehlike oluştuğunda Cvmaker.com.tr bu tür tehlikeleri bertaraf etmek için makul olarak değerlendirdiği tüm önlemleri alma hakkına sahiptir.

2.5. Cvmaker.com.tr, bildirilen suçları daima ihbar etme hakkına sahiptir. Ayrıca Cvmaker.com.tr, şikayetin doğruluğunun makul olması durumunda sizin haklarını veya kendi genel şart ve koşullarını ihlal ettiğini bildiren üçüncü taraflara adınızı, adresinizi, IP adresinizi, veya diğer tanımlanabilir bilginizi verme hakkına sahiptir. Bu verileri almanın bir başka yolu yoktur ve üçüncü tarafın veri iletiminde açık bir çıkarı vardır.

2.6 Cvmaker.com.tr, ayrıca bu davranış kurallarını ihlal ettiğinizde doğacak sonuçların zararını sizden tazmin edebilir. Sunduğunuz bilgilere dair tüm üçüncü tarafların iddialarına karşı Cvmaker.com.tr’i tazmin edersiniz.

Madde 3: Bakım ve kullanılabilirlik

3.1. Cvmaker.com.tr, hizmeti kullanılabilir yapmak için her şeyi yapmaktadır ancak %100 kullanılabilirlik garantisi verememektedir. 3.2. Cvmaker.com.tr, hizmeti için aktif olarak bakımlarda bulunur. Bakımlar herhangi bir zamanda, haber verilerek veya verilmeksizin yapılabilir ve bu durum kısıtlı kullanılabilirliğe neden olabilir.

3.3. Cvmaker.com.tr, hizmeti herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Geri bildirimler bizim için değerlidir ancak nihai karar Cvmaker.com.tr inisiyatifindedir.

Madde 4: Fikri mülkiyet

4.1. Hizmet, siteler, ekli yazılım, ve site(ler)deki bilgiler ve görseller ve CV’ler ve ön yazıların şablonları/tasarımları Cvmaker.com.tr sitesinin fikri mülkiyetidir. Bunlar, yasanın gerektirdiği durumlar hariç Cvmaker.com.tr sitesinin açık izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

4.2. Hizmet aracılığıyla indirilebilen nihai dokümanın tasarımı, bir önceki paragrafa istinaden Cvmaker.com.tr mülkiyetidir. Bu tasarımı kullanmak için size verilen kısıtlı hakları bu münasebetle edinmiş olursunuz. Hizmet dahilinde yapılan belgelerin kombinasyonundan farklı bir biçimde bu tasarımı kullanmanıza izin vermediğimizi ifade ederiz. Bu haklar ayrıca ekli koşullar da dahil olmak üzere sözleşmenin bitiminden sonra da devam eder.

4.3. CV’nizin metni veya pasaport fotoğrafınız gibi Cvmaker.com.tr aracılığıyla yayınladığınız veya kaydettiğiniz bilgiler sizin mülkünüz olmaya devam edecektir. Cvmaker.com.tr, bu bilgileri hizmet için kullanma adına kısıtlı bir hakka sahiptir.

4.4. İlgili bilgileri silerek ve/veya sözleşmeyi sonlandırarak bu kullanım hakkını iptal edebilirsiniz.

4.5. Eğer Cvmaker.com.tr’a hata geri bildirimi veya gelişim önerisi gibi bir bilgi gönderirseniz, Cvmaker.com.tr’a bu bilgiyi kullanması için sınırsız ve sürekli bir hat verirsiniz. Bu durum, özellikle gizli olarak belirttiğiniz bilgileri kapsamaz. Cvmaker.com.tr, ilgili geri bildirimi veya öneriyi hizmette uyguladığı takdirde Cvmaker.com.tr bir ücret ödemesi yapmak zorunda değildir.

4.6. Cvmaker.com.tr, iyi amaçlı bir hizmet için olmadığı veya Cvmaker.com.tr yasal yaptırım veya mahkeme kararıyla karşı karşıya kalmadığı müddetçe muhafaza ettiğiniz ve/veya dağıttığınız özel verileri dikkate almayacaktır. Bu durumda ise Cvmaker.com.tr yetkisinin yettiği kadar verinizden elde edilecek bilgiyi kısıtlı tutacaktır.

4.7. Aboneliğiniz boyunca hizmeti ve CV veya ön yazı gibi hizmet yardımıyla oluşturulan dokümanları kullanma hakkınız vardır. Aboneliğiniz bittikten sonra başvuru mektuplarını ve/veya tarafınızca oluşturulan CV tasarımlarını kullanamazsınız. Bu dokümanlar yalnızca bu belgeler üzerindeki Cvmaker.com.tr haklarının satın alınmasıyla kullanılabilir.

Madde 5: Hizmet ücreti

5.1. Hizmete dair bir kullanım ücreti mevcuttur. Güncel ücret miktarları site üzerinde bulunabilir. Bahsedilen ücretler önceden ödenmelidir.

5.2 Cvmaker.com.tr kullanımı için abonelik satın alımı mecburidir. Abonelik için aylık üyelik ücretleri mevcuttur. İlk aylık ödeme, birincil ödemeden 7 gün sonra ve eğer hesap hala aboneliğini devam ettiriyorsa tahsil edilir. İlk yenilemeden sonra ücret aylık olarak ve ikinci aydan itibaren devam ettirilir. Abonelik direkt olarak ve istenen zamanda iptal edilebilir.

5.3. Cvmaker.com.tr, madde 5.1’de belirtildiği üzere istediği zaman ücretleri değiştirme hakkına sahiptir. Cvmaker.com.tr, böylesi bir durumda sizi değişimden bir (1) ay önce haberdar edecektir. Eğer bu değişimi kabul etmiyorsanız yeni ücret dönemi başlamadan önce sözleşmenizi iptal edebilirsiniz.

5.4. Hizmet anlık olarak sunulduğu için açık talebiniz durumunda bir ödemeyi iptal etmemiz mümkün değildir, ya da Uzaktan Satış Kanunu’ndan faydalanabilirsiniz.

Madde 6: Ödeme koşulları

6.1. Sitedeki ödeme talimatlarına istinaden ilk ödeme kredi kartı veya PayPal ile yapılabilir. Eğer kontrat yenilenirse ücretleri ilk ödemede kullanılan kredi kartı veya PayPal hesabından tahsil edilir. Hesap, giriş yapıldıktan sonra üyeliği devre dışı bırakma seçeneğini işaretleyerek her zaman iptal edilebilir. PayPal üzerinden aktivasyon yapmış kullanıcılar ise PayPal hesapları üzerinden abonelik iptalini gerçekleştirebilirler.

6.2. Geç ödeme durumunda Cvmaker.com.tr size 14 gün içerisinde ödemeyi yapmanız gerektiğine dair bir ödeme hatırlatıcı gönderir. Eğer bu hatırlatıcıdan sonra ödeme yükümlülüğünüzü yerine getirmezseniz yasa gereği ve hiçbir ek temerrüt ihbarına gerek olmaksızın temerrüde düşersiniz. Bu andan sonra Cvmaker.com.tr, hatırlatıcı ücreti alma ve Cvmaker.com.tr sitesine erişimi kısıtlama gibi hizmet kısıtlama hakkına sahiptir.

6.3. Eğer Cvmaker.com.tr vadesi dolmuş ücreti tahsil edemezse ve/veya zamanında ödeme yapmazsanız borçlu olunan miktar ve üzerine gelen faize ek olarak mahkeme dışı (tahsilat) ücretlerinden tamamen sorumlu olabilirsiniz.

Madde 7: Sorumluluk

7.1. Herhangi bir yasa hükmü bu fıkranın önüne geçmediği sürece aşağıdaki sorumluluklar hizmetin kullanımı için geçerlidir.

7.2. Kasti ve ağır ihmale dayalı durumlar haricinde Cvmaker.com.tr’nin sorumluluğu, muhtemel olaydan iki ay öncesine kadar ödediğiniz miktarla kısıtlıdır.

7.3. Cvmaker.com.tr, hiçbir dolaylı zarar, dolaylı hasar, kar kaybı, kaçırılan pozisyonlar, kaçırılan tasarruflar ve iş durgunluğu durumlarından açıkça sorumlu tutulamaz.

7.4. Bir mücbir sebep durumunda Cvmaker.com.tr uğramış olduğunuz zarar için bir tazminat ödemeye hiçbir koşulda mecbur değildir. Mücbir sebepler internet veya telekomünikasyon altyapısı kesinti veya arızasını, güç kayıplarını, iç karışıklıkları, seferberliği, savaşı, trafik sıkışıklığını, grevi, ülkeye giriş yasağını, iş karışıklıklarını, tedarik durgunluğunu, yangını, ve seli kapsar.

Madde 8: Abonelik süresi ve iptali

8.1. Bu sözleşme ve aboneliğiniz, 1. maddede ilk kez belirtildiği üzere hizmeti kullandığınız andan itibaren yürürlüğe girer.

8.2. Hesabınız veya müşteri hizmetleri yoluyla aboneliğinizi dilediğiniz an iptal edebilirsiniz. Abonelik yenilenmesini önlemek adına yeni dönemden önceki gün hesabınızı her ihtimale karşı iptal etmelisiniz.

8.3. Abonelik iptali gerçekleştikten sonra daha önceden alınmış ödemelerin iadesi asla yapılmaz.

8.4. Hizmet üzerinden kaydettiğiniz veriler hizmetin kullanımından sonraki on sekizinci ayda silinir. Cvmaker.com.tr verilerin silinmesinden önce sizi e-postayla bilgilendirecektir ancak bu bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu yoktur. Silme anına kadar tekrar bir sözleşme içerisine girerek verileri kullanma şansınız mevcuttur.

Madde 9: Fiyat ve şartların değişimi

9.1. Cvmaker.com.tr, yasal imkanlar dahilinde yeni bir ödeme döneminden itibaren geçerli olmak üzere şartlarda ve ücretlerde değişikliğe gidebilir.

9.2. Cvmaker.com.tr, vaktinde haberdar olmanız için değişiklikleri ve eklentileri geçerli olmadan en az otuz gün önce site üzerinden size bildirecektir.

9.3. Eğer bir değişikliği kabul etmek istemiyorsanız değişikliğin geçerli olacağı tarihten önce sözleşmenizi iptal edebilirsiniz. Yürürlük tarihinden sonra hizmeti kullanmanız ilgili değişikliklerin veya eklenen şartların kabulü anlamına gelir.

Madde 10: Diğer hükümler

10.1. Bu sözleşme Hollanda yasasına tabidir.

10.2. Mandater hukuk kuralları diğer türlü hükmetmediği sürece Cvmaker.com.tr ile olan tüm anlaşmazlıklar Cvmaker.com.tr şirketinin yerleşik olduğu yetkili Hollanda yerel mahkemesine sunulacaktır.

10.3. Eğer bu Kullanım Şartlarındaki bir hüküm, bir duyurunun “yazıyla” yapılmasını şart koşuyorsa, mesajın gerçekten ilgili gönderenden geldiği ve mesajın bütünlüğünün bozulmadığı anlaşılacak biçimde düzgün şekilde e-posta ya da Cvmaker.com.tr üzerinden yapılan duyurular da kabul edilecektir.

10.4. Cvmaker.com.tr, sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, ayrıca buradan işlediği kişisel verileri, Cvmaker.com.tr şirketini veya ilgili iş aktivitesini üstlenen bir üçüncü tarafa transfer etme hakkına sahiptir.

Madde 11: İletişin

Eğer bu şart ve koşullarla ilgili bir sorunuz, öneriniz, veya yorumunuz varsa lütfen iletişim formunu kullanarak bize ulaşın.


112,872'den fazla kullanıcı CV'lerini oluşturdu bile

CV maker ile 15 dakika içerisinde hızlı ve kolay biçimde göze çarpan ve profesyonel bir CV oluşturabilirsiniz.

CV'nizi oluşturun

İşe alınma ihtimaliniz %65 artacak